Doekeigenschappen

Doek is bij veel soorten zonwering een belangrijk onderdeel. Zonder het doek kan de zon en het licht niet tegengehouden worden. Om zijn taak te vervullen, moet zonweringdoek aan zware technische eisen voldoen. Het moet bestand zijn tegen het weer: dus tegen water kunnen en niet verkleuren door de zon, bestand zijn tegen vuil en schimmel + rot-, scheur- en breukvast.

In een zonweringsdoek kunnen verschijnselen optreden die ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectietechniek niet te vermijden zijn. In principe komen deze effecten in meer of mindere mate bij bijna alle zonweringsdoeken voor. Zulke verschijnselen verminderen de kwaliteit en de degelijkheid van het doek en de zonwering echter niet. Het gaat hierbij met name om de volgende eigenschappen:

doekeigenschappen

Afbeeling 1 & 2: Knikvouwen.
Afbeelding 3, 4 & 5: Golven en wafelvorming.
Afbeelding 6: Krijtstrepen
Afbeelding 7: Uitrekken van de zijzoom.

Wafelvorming

Wafelvorming kan voorkomen ter hoogte van de naden, zomen of in het midden van het doek. Door de dubbele dikte op het niveau van de naden verkrijgt men een verschillende diameter bij het oprollen van het doek. De spanning uitgeoefend door de armen van de zonwering, door het gewicht en het doorhangen van de oprollingsas of door de breedte van het doek, kan dit fenomeen nog versterken.

Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij hevige regenval waarbij zak-vorming door het gewicht van het water ontstaat. Dit effect heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de levensduur van de doeken.

Wafelvorming

Uitrekken (zij)zomen

Het doek staat bijna altijd onder een permanente spanning dankzij een systeem van springveren. De naden en de (zij)zomen spelen een belangrijke versterkende rol, maar moeten tegelijkertijd de meeste spanningen opvangen. Wanneer het doek opgerold wordt, komen de naden bovenop elkaar te liggen waardoor ze platgedrukt worden. Dit zorgt voor een hogere spanning. Daardoor kunnen naden en zomen licht uitgetrokken worden en zelfs een beetje doorhangen wanneer de zonwering uitgerold wordt.

Uitrekken (zij)zomen

Plooien/krijtstreen

Het is mogelijk dat, tijdens het oprollen van het doek, plooien ontstaan in het midden van het doek of naast de naden. In tegenlicht kan een zwarte streep op de plaats van de plooi zichtbaar worden, vooral bij doeken met een lichte kleur.

Plooien/krijtstreen

Knik- en vouwstrepen

Deze ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van het zonweringdoek. Het gevolg is dat bij tegenlicht op de plaats van de vouwen en knikken een donkere streep zichtbaar wordt, die lijkt op een potloodstreep. Deze strepen zijn beter zichtbaar bij lichte kleuren, minder bij donkere kleuren. Ze verminderen geenszins de levensduur noch de zonwerende eigenschappen van het zonweringdoek.

Bij (her)bespanningen en reparaties is een vouw, door de manipulaties die ter plaatse vereist zijn, niet te vermijden. Het effect heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, functionaliteit en levensduur van de doeken.

knik- en vouwstrepen

Waterdichtheid

Zonweringdoek is niet waterdicht. Zoals bij elk weefsel zijn er ook hier microporeuze kleine openingen tussen de plaatsen waar de draden zich kruisen. Zonweringdoek wordt met een speciaal voor buitentoepassingen ontwikkelde impregnering, water-, vuil- en olieafstotend gemaakt. Daardoor parelen waterdruppels bij een nieuw doek en een hellingsgraad van minstens 14 graden ongestoord naar beneden.

Het effect van deze nabehandeling neemt door de weers- en omgevingsomstandigheden af en leidt zo na verloop van tijd of bij langere blootstelling aan vocht tot een grotere vochtopname door het zonweringdoek.

In geval van normale of langdurige regenval, moet het doek opgerold blijven teneinde schade te voorkomen. Wanneer het doek toch nat wordt, moet de zonwering volledig geopend worden om het doek optimaal te laten drogen.

waterdichtheid

Markiezen

De markies is een buitenzonwering die te maken krijgt met dagelijks wisselende weersomstandigheden. De levensduur is sterk afhankelijk van de gedragingen van de natuur. Deze zal langer zijn, wanneer het klimaat in ons land niet teveel negatieve uitschieters (hevige storm, langdurige regen, sneeuw) vertoont. Draadbreuk en gaatjes ontstaan veelal door het voortdurend wild heen en weer bewegen in de wind van loshangende doekslagen in opgetrokken toestand.
Schuring langs scherpe steenranden of het omhoog slaan tegen de bovenbedekking leidt uiteindelijk tot beschadiging van de stof. Ons advies is om de bediening altijd onderlangs te laten lopen, eventueel met extra slijtbanden ter versteviging. Zo zorgen de koorden ervoor dat het doek op zijn plaats blijft.

markiezen

Waterkringen

Waterkringen kunnen ook voorkomen, indien de markies niet geheel onder de bovenplank is getrokken. Bij regenval zal het water van de plank daardoor in de markies lopen. Vooral op stormachtige hoeken willen de doekslagen bij het optrekken soms niet direct netjes naar binnen vallen. Met enige feeling d.m.v. het zogenaamde ‘hengelen’ lukt het een tweede of een derde keer wel. Drukke verkeersaders en/of voortdurend uithangen in weer en wind (vaak noodzakelijk bij winkels), evenals mosvorming op locaties met veel bebossing, zijn omstandigheden, die het aanzicht van de markies op den duur verminderen. Hiertegen bestaat geen remedie, maar behoort tot het normale gebruiksrisico.